Хурлын хөтөлбөр Печать E-mail
Хурлын хөтөлбөр

2013 оын 6 сарын 6, Пүрэв гариг, Улаанбаатар хот, Блү Скай Зочид буудал 


09:00 – 09:30 Бүртгэл
09:30 – 09:45 Нээлтийн үг

Ноён Х. Ганцогт, Монгол Улсын Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Хатагтай Өлзийтогтохын Азжаргал, ЕСБХБ-ны Монгол дахь Суурийн төлөөлөгчийн газрын Түр Хамаарагч

Хатагтай Каролин Николас, Ахлах хуульч, НҮБ, ОУХЭХ
1 дүгээр хэсэг Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулийн ба зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц 
Хурал удирдагч: Хатагтай Элиза Невядомска, Хуулийн шилжилтийн хөтөлбөр, ЕСБХБ
09:45 – 10:30

Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль журам ба зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, засгийн газрын шинэчлэлийн хөтөлбөр 

Ноён Э.Хангай, Монгол улсын Сангийн яамны Хууль, xудалдан авах бодлогын газрын дарга

Хатагтай  Д.Энхжаргал, Монгол улсын Засгийн газрын  агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга
10:30 – 11:10

Тухайн улсын худалдан авах салбарт ажиллах – гадны хөрөнгө оруулагчийн туршлага

Хатагтай Цэрэндагва Гэрэлгуа, Худалдан авах ажиллагааны  Ахлах мэргэжилтэн, Дэлхийн Банк

Ноён Батцэнгэл Жамсранжав , Худалдан авах ажиллагааны Ахлах мэргэжилтэн, Азийн хөгжлийн банк

11:10 – 11:25 Асуулт хариултууд

11:25 – 11:40 Цайны завсарлага

2 дугаар хэсэг 2011 оны НҮБ-ын ОУХЭХ-ы загвар хууль – орчин үеийн төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  хууль тогтоомжийн стандартууд
Хурал удирдагч: Хатагтай Лариса Кокарева, ОУ-ы мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага
11:40 – 12:35

Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд  2011 оны  НҮБ-ын ОУХЭХ-ы Загвар Хуулийн санал болгож буй шинэ стандартууд

Хатагтай Каролин Николас, Ахлах хуульч, НҮБ, ОУХЭХ

12:35 – 13:05

2011 оны  НҮБ-ын ОУХЭХ-ы Загвар Хуулийн санал болгож буй өрсөлдөөн ба ил тод байдлын ашигтай талууд

Профессор Кристофер Юкинс, ОУ-ын мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага

13:05 – 13:35 Асуулт хариултууд

13:35 – 14:35 Өдрийн хоолны завсарлага 

2 дугаар хэсэг Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах салбарын хуулийн дүн шинжилгээ
Хурал удирдагч: Хатагтай Ларисса Кокарева, ОУ-ын мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага
14:35 – 14:55 ЕСБХБ-ы 2010 оны Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үнэлгээ нь хэрхэн ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлагыг бий болгосон бэ

Хатагтай Элиза Невядомска, Хуулийн шилжилтийн хөтөлбөр, ЕСБХБ
14:55 – 15:15 Монгол улсын хууль эрх зүйн орчинг 2011 НҮБ-ын ОУХЭХ-ы Загвар Хуультай харьцуулсан нь

Хатагтай Лариса Кокарева, ОУ-ын мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага
15:15 – 15:35 Шинэчлэлийн зөвлөмжүүд: 2011 НҮБ-ын ОУХЭХ-ы Загвар Хуулийн санал болгосны дагуу хуулиудыг шинэчлэх нь тухайн улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах салбарт ашиг тустай байх нь

Хатагтай А.Жаргалан, Орон нутгийн зөвлөх, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага
15:35 – 15:50 Цайны  завсарлага 

4 дүгээр хэсэг Санал болгож буй шинэчлэлд өгөх зөвлөмжүүдийн тухай ерөнхий хэлэлцүүлэг
Хурал удирдагч: Ноён Э.Хангай, Монгол улсын Сангийн яамны Хууль, Худалдан авах ажиллагааны бодлогын газрын дарга
15:50 – 17:00

Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулиудыг шинэчилснээр Монгол улс юунд хүрч болох вэ?

Илтгэл тавигчдын нэрс:

Хатагтай Каролин Николас, Ахлах хуульч, НҮБ, ОУХЭХ

Хатагтай Элиза Нивядомска, Хуулийн шилжилтийн хөтөлбөр, ЕСБХБ

Ноён Эрик Гючофф, ЖДҮ-ийн Бодлогын Ахлах Зөвлөх, ЕСБХБ

Хатагтай А. Жаргалан, Орон нутгийн зөвлөх, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага

Хатагтай Лариса Кокарева, ОУ-ын мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага

Хатагтай Анна Мюллер, Засгийн Газрын худалдан авалтын гэрээний ХЭГазар, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага

Профессор Кристофер Юкинс, ОУ-ын мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага

Хатагтай Ирина Гончарова, Худалдан авалтын мэргэжилтэн, Дэлхийн Банк, Киргиз улс

Ноён Ганцогт Хүрэлбаатар, МУ-ын Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Ноён Хангай Энхцогт, Монгол улсын Сангийн яамны Хууль, худалдан авах ажиллагааны газрын дарга 

Хатагтай  Энхжаргал Дамдин, Монгол улсын Засгийн газрын агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга

Хатагтай Цэцэгмаа Амар, НҮБ-ын Зохицуулалтын мэргэжилтэн, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр 

Хатагтай Цэрэндагва Гэрэлгуа, Худалдан авалтын Ахлах мэргэжилтэн, Дэлхийн Банк

Ноён Батцэнгэл Жамсранжав, Худалдан авах ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн,  Азийн хөгжлийн банк

Бусад оролцогчдод нээлттэй

17:00 Дүгнэлт

Хатагтай Каролин Николас, Ахлах хуульч, НҮБ-ын ОУХЭХ

18:00 Оройн зоог- хуралд оролцсон бүх оролцогчдыг урьж байна. Веранда ресторан.

 

 

2013 оны 6 сарын 7, Баасан гариг, Улаанбаатар хот Блү Скай Зочид буудал 

 

09:00 – 09:15 Бүртгэл    

09:15 – 09:45 Өмнөх хурлын дүгнэлт

Хатагтай Лариса Кокарева, ОУ-ын мэргэжилтэн, ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлага

09:45 – 10:00 Цайны завсарлага  

Session 1 Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий бүтцийн цаашдын шинэчлэл Монгол улсад юу авчирч болох вэ?

- өмнөх өдрийн хурлыг үргэлжлүүлэх

Хурал удирдагч: Хатагтай Элиза Нивядомска, Хуулийн шилжилтийн хөтөлбөр, ЕСБХБ
10:00 – 10:50 Дэлхийн Банк ба Төв Азийн орнуудад хөрөнгө оруулалтын зээл ба Худалдан авах ажиллагааны шинэчлэл  

Хатагтай Ирина Гончарова Худалдан авах ажиллагааны  мэргэжилтэн, Дэлхийн Банк, Бишкек, Киргиз улс

Монгол улсын жижиг ба дунд бизнесийн хөгжлийг дэмжих, ЕХ санхүүжүүлэх

Ноён Эрик Гючофф, ЖДҮ-ийн Бодлогын Ахлах Зөвлөх, ЕСБХБ  

10:50 – 11:10 ЮНСИТРАЛ 2011, олон улсын худалдааны хэлэлцээрийн зорилт ба стандартууд (ДХБ, GPA, FTAs )

Хатагтай Анна Мюллер, Засгийн Газрын худалдан авалтын гэрээний ХЭГазар, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага 


11:10 – 11:30 Асуулт хариултууд

11:30 – 11:45 Кофе завсарлага 

11:45 – 12:45 Цахим худалдан авалт: ДХБ-ын ЗГХА Хэлэлцээрын заалтууд

Хатагтай Анна Мюллер, Засгийн Газрын худалдан авалтын гэрээний ХЭГазар, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага

2011 оны ЮНСИТРАЛ-ын Загвар хуульд Засгийн газрын цахим худалдан авах ажиллагааны талаар

Хатагтай Каролин Николас, Ахлах хуульч, НҮБ, ОУХЭХ

12:45 – 13:30 ЕСБХБ НҮБ-ын ОУХЭХ-ы санаачлагын Монгол улсад хийх мэргэжлийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний тухай хэлэлцүүлэг

бүх оролцогчдод нээлттэй 

13:30 Хаалт

Хатагтай Каролин Николас, Ахлах хуульч, НҮБ, ОУХЭХ
13:30 – 14:30 Үдийн хоол
 

 
© 2011 Европейский банк реконструкции и развития | Напишите нам | Сроки и условия | godaddy